Tony Athenakis

Plaats 17 | Tony Athenakis

  • 36 jaar
  • Woont in Waterschei
  • Medewerker sp.a Limburg
  • Geboren en getogen in Genk
  • Zet zich graag in voor jongeren

Tony omhelst Genk en wil

  • zich engageren voor onze mooie stad
  • bruggen bouwen en mensen verbinden
  • jongeren stimuleren om hun talenten te ontwikkelen
  • betaalbaar wonen voor jonge gezinnen
  • betaalbaar afvalbeleid