Pina Rigga

Plaats 32 | Pina Rigga

  • Pina Riga, 49 jaar, opgegroeid in Waterschei
  • woont in Oud-Waterschei
  • mama van 3 kinderen

Eénoudergezinnen hebben het niet makkelijk. Er is echt nood aan ondersteuning en begeleiding. Bij echtscheidingen lopen mensen wat verloren. Een automatisch onderzoek van rechten en plichten. Daar wil ik aan werken. En aan meer en langere kinderopvang voor werkende ouders.