Claudia Pasqualoni

Plaats 33 | Claudia Pasqualoni

  • 2 dochters, 2 kleinkinderen
  • Opgegroeid in Waterschei, woont in Driehoeven
  • Voorzitster van de Italiaanse vrouwenvereniging UDI
  • Strijdt al sedert haar jonge jaren voor gelijke kansen voor vrouwen

Claudia omhelst Genk en wil

  • Investeringen om de de traditionele handelsstraten te laten heropleven
  • Wijkbudgetten: Inwoners zelf laten beslissen over wat nodig is in hun wijk
  • een verdraagzame stad waar iedereen zichzelf kan zijn
  • de kansarmoede in Genk écht aanpakken zodat er geen kinderen met ‘lege boterhamdozen’ meer zijn op school.
  • Kwaliteitsvol groenonderhoud in de wijken met eigen stadspersoneel
  • Meer ondersteuning voor éénoudergezinnen met een automatisch onderzoek van rechten en plichten.