Bestuursakkoord 2019 – 2024

Voorwoord “Samen Genk Verbinden”

CD&V en PROgenk hebben een bestuursakkoord gesloten waarmee ze de komende zes jaar samen met alle Genkenaren Genk willen verbinden.

Afgelopen legislatuur, mede omwille van de aangekondigde sluiting van Ford, koos de coalitie tussen PROgenk en CD&V Genk voor een bestuursakkoord “Samen Genk Versterken”.

De afgelopen 6 jaar zijn we er ook effectief in geslaagd om er sterker uit te komen. Bij de besprekingen rond dit bestuursakkoord merkten we dat we willen blijven inzetten op die verdere versterking van onze stad en haar inwoners. Het is echter opvallend hoe in beide verkiezingsprogramma’s erg wordt ingezet om onze stad ook sterker te verbinden. Het thema verbinden is bovendien terug te vinden in de programma’s van andere partijen.

Verbinden is geen hype maar een werkwoord!

Verbinden heeft impact op vele domeinen. Onze stad beter verbinden op mobiliteitsvlak, in haar groenstructuren, tussen de wijken, met Limburg, met Vlaanderen en met Europa. Mensen verbinden in de stad en buiten de stad, digitale en virtuele verbindingen. Uiteindelijk komt het in een samenleving erop aan om die verbinding, op alle domeinen vorm te geven.

We geloven erin dat ook de Genkenaren die verbinding mee vorm willen geven. Want Genkenaren zijn verbonden door hun verleden, maar misschien nog meer door hun toekomst.

Spanningen in een samenleving mogen benoemd worden, dit bestuursakkoord zal ze door een integrale aanpak van verbinden effectief aanpakken.

Samen willen we Genk verder verbinden!

Klik hier om het volledige bestuursakkoord te downloaden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *